عشق ابدی من تویی

ببین اندام تنهایی ام را

که در لحظه های خاکستری در انتظار طلوع خورشید است

این شب ها چشم های من خسته است

گاهی اشک گاهی انتظار

این سهم چشم های من است 

اما

در امتداد نگاه تو لحظه های انتظار شکسته می شود

و

بغض تنهایی من مغلوب وجود تو می شود...


                                                               عاشقتم رامینم بیشتر از قبل...
نوشته شده در دوشنبه یکم مهر 1392ساعت 11:59 توسط همسرت|

 


خدایا...


به جهنمت نیازی نیست!


ما آدمها بهتر همدیگر


را میسوزانیم...!

نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 13:30 توسط همسرت|

دلتنگ که باشی

آدم دیگری می شوی

خشن تر ، عصبي تر ، كلافه تر ، تلخ تر ! 

 به اطراف هم كاري نداري... 

همه اش را نگه مي داري ... 

 و دقيقا سر همان كسي خالي مي كني كه دلتنگش 

هستي...
نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 13:27 توسط همسرت|

من مردی را میـــشناســــم

که تمــام  دو راهـــی های مــرا

تـــرمـــز میـــزنــد

و

آییـنـــــه اش را تنظیــــــم میکنـــــد

درست روی لبخنــــــد مــن

سبــــز که میشــــــود

تمــــام قــرمــزهــا را رد میکنـــد

امـــا هنـــوز بـــاور نــــدارد

من

از آنچـــه در آیینــــه میبینــــــد

بــــــه او نزدیکتـــــرم...

نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 12:6 توسط همسرت|

چه بی پروا

دلم آغوش ممنوعه ای را میخواهد

که شرعی بودنش را

فقط من میدانم و خدا و تو ...

نوشته شده در یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت 8:33 توسط همسرت|

بـه ایـن نـق زدن هـایم حـواسـت هـست؟… 

وقتـی تـو کمـی از مـن دور می شـوی

 آهـم بلنــد می شـود و بهـانه گیــر می شـوم!.. 

دسـت خـودم نیسـت! 

مـن_بهـانه_هـایم_فقـط_گــیر_تـوسـت … 

حـالا چـه اخـم کنـی چـه لبخـند بـزنی،

 مـن هـر بهـانه ای را وقـف تـو می کنــم.. 

اصـلا تـو خـودت بهــانه ای … بهـانه ی زنـدگی ِ مـن..

نوشته شده در شنبه دوم شهریور 1392ساعت 11:43 توسط همسرت|

وای از خیال تو!

وقتی می آید

دلم را گرم می کند

و چایم را سرد...

نوشته شده در شنبه دوم شهریور 1392ساعت 10:36 توسط همسرت|

دیگر همه نقطه ضعفم را فهمیدند

از من که چیزی میخواهند 

جان تو را قسم میخورند...

نوشته شده در شنبه دوم شهریور 1392ساعت 10:19 توسط همسرت|


هیچ کجا

 جز خواب روی بازوهای مردانه ات ،

امنیت را برایم معنا نمیکند...

نوشته شده در شنبه دوم شهریور 1392ساعت 9:16 توسط همسرت|

\\ تو //

همان لطف خدایی

که داشتنت شامل حال من شده است

نوشته شده در شنبه دوم شهریور 1392ساعت 9:3 توسط همسرت|


آخرين مطالب
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Design By : Pars Skin